Podmínky pronájmu

Věk a doklady

Vůz pronajímáme osobám starším 21 let s řidičským oprávněním sk. B po předložení dvou dokladů totožnosti (řidičský a občanský průkaz), firmám po předložení ŽL nebo výpisu z OR. Vůz smí řídit pouze nájemce uvedený ve smlouvě, kterou je možné doplnit o další řidiče.

Kauce

Požadujeme uhrazení vratné kauce 25 000 Kč v den převzetí vozu platební kartou nebo předem bankovním převodem `(nelze platit v hotovosti). Kauce je vratná a je určena na případné škody nad rámec havarijního pojištění, neodstranitelné znečištění a poškození vozu, případně ztrátu vybavení.

Ve voze je zakázáno kouřit a jakkoliv vůz upravovat (polepováním, vrtáním, demontáží vybavení apod.)

Servisní poplatek

Servisní poplatek 1500 Kč vč. DPH je účtován při pronájmech kratších než sedm dnů. Při sedmidenním pronájmu není účtován. 

Servisní poplatek zahrnuje dálniční známku po České republice, dezinfekci vozu, chemii do WC a speciální toaletní papír, dřevěné uhlí ke grilu, doplnění nádrží (užitková voda a LPG), čistá prostěradla a látkové utěrky na nádobí.

Platební podmínky

Po rezervaci přes formulář na těchto stránkách Vám bude zaslána smlouva a zálohová faktura. Po zaplacení rezervační zálohy bude zvolený termín zarezervován. Výše rezervační zálohy je   30 % z ceny nájmu a je splatná do 3 pracovních dnů.

Doplatek nájemného, servisní poplatek (účtovaný pro pronájmy kratší 7 dnů) a doplňkové služby budou zaplaceny nejpozději do 7 pracovních dnů před dnem převzetí vozu.

Kauce bude zaplacena při převzetí vozidla.

Převzetí a vrácení vozidla

Při převzetí vozidla můžete Vaše vozidlo bezplatně parkovat po dobu nájmu v našem areálu. 

Předání vozu trvá cca 1 hodinu. Předání probíha od 9 hodin prvního dne pronájmu a vrací se do 18 hodin posledního dne, pokud není s pronajímatelem domluveno jinak.

Vůz pro Vás bude připravený čistý s plně natankovanými nádržemi (nafta, voda a LPG). Součástí vozu je hasicí přístroj a lékárnička, po jejichž použití je nájemce povinen zakoupit nové. Vůz je předán s prázdnou odpadní nádrží a vypláchnutou WC nádrží, v tomto stavu budou nádrže vráceny pronajímateli. Vůz bude předán s plnou palivovou nádrží, stejně tak se bude i vracet.

Pojištění

Vůz má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, je all-risk havarijně pojištěn s rozšířenou asistencí, se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. 

Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Storno

Při odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši     30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 31 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, 70 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 11 až 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 10 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se poměrná část nájemného nevrací.

Doplňkové služby

V případě zapůjčení elektrokol bude vratná kauce navýšena o 3000 Kč za kus.

Domácí mazlíčci

Ve voze nejsou domácí mazlíčci povoleni. I přes důkladný úklid a dezinfekci vozu chceme tímto omezením předejít znepříjemnění dovolené alergikům. Jedná se o nový vůz pronajímaný s poměrně nízkou kaucí, která by nemusela pokrýt případné škody způsobené Vaším mazlíčkem. Za pochopení děkujeme.